Författare: Hagfors Energi

Hagfors Energi AB samverkar med Trollhättan Energi AB kring säker leverans av värme.
Hagfors Energi kommer från 13 april att få ny VD
Under våren har vi installerat ny utrustning för rökgaskondensering som kommer att effektivisera driften på Ängfallheden.