Underhåll

Hagfors VÑrmeverk 5108
Ett gott underhåll är A och O för att kunna garantera tillförlitlig fjärrvärme!

Under 2015 gör vi underhållsinvesteringar för drygt  tre miljoner kronor.

Under sommarstoppet besiktigar och murar vi om våra pannor.

Ekshärad får helt nya tuber i värmekonvektionsdelen, då de gamla är utnötta. Det jobbet utförs av Saxlunds Bioenergi AB.

Vi byter även ut styrsystem och miljödatorövervakning på Ängfallheden.

Och så renoverar vi och ser över hela kedjan från  bränsleinmatning till utbytet av kondensenergin i våra Rk.