• Vi gör din vardag varmare
  • Lär dig mer om våra anläggningar

Förändring av taxan från 1 september 2018

  Taxan för fjärrvärme ska enligt allmänna avtalsvillkor årligen regleras efter det värmeprisindex som gäller för fjärrvärme. Vi har de senaste sex åren haft möjlighet till oförändrad taxa, mycket tack vara låga priser på biobränslen, god tillgång på råvaror och relativt milda vintrar. Under hela perioden har övriga kostnader såsom till exempel lönekostnader ökat med […]

Read More

Ny personuppgiftslag, GDPR

Vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Därför vill vi informera om den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft den 25 maj 2018. Kortfattat handlar GDPR om att du har rätt att få reda på vilka personuppgifter vi har om dig och vad syftet med den […]

Read More

Femte året med oförändrad fjärrvärmetaxa

Styrelsen för Hagfors Energi AB har beslutat att inte förändra fjärrvärmetaxan för kommande period 2016-09-01-2017-08-31. Det betyder att berörda kunder erbjuds samma taxa som de gjort de senaste fem åren. – Det är ovanligt med en taxa som inte har höjts på så många år. Förutom stabila priser på insatsvaror och stabila pannor har vi […]

Read More