Tillgänglighetsredogörelse

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda våra webbplatser. På den här sidan beskriver vi hur hagfors.se, hagforshem.se, hagforsenergi.se, hagforsstrategin.se och helahagfors.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital service, eventuellt kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så vi kan åtgärda dem. Dessutom beskriver vi tillgängligheten för övriga appar och webbplater som vi står bakom.

Läs mer genom att klicka på länken: https://www.hagfors.se/ovriga-sidor/tillganglighetsredogorelse.html