Avtal och priser

Ett fjärrvärmeavtal består av flera delar. Priset beslutas en gång om året av Hagfors Energis styrelse. Leveransen regleras av Allmänna villkor som på nationell nivå överenskommits mellan branschen och hyresgästföreningen, bostadsbolagen och villaägarnas riksförbund. På grundnivå finns fjärrvärmelagen som bland annat reglerar vårt ansvar gentemot dig som kund.

 

Prislista från 2021-09-01

 

Nya Allmänna avtalsvillkor för privat bruk-2017

Nya Allmänna avtalsvillkor för naringsverksamhet-2015

 

Översikt revideringarna i avtalsvillkoren för privat bruk-2017

Översikt revideringarna i avtalsvillkoren för näringsverksamhet-2015

 

Har du frågor?

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

 

Gamla avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor för privat bruk
Allmänna avtalsvillkor för näringsverksamhet