Avtal och priser

Ett fjärrvärmeavtal består av flera delar. Priset beslutas en gång om året av Hagfors Energis styrelse. Leveransen regleras av Allmänna villkor som på nationell nivå överenskommits mellan branschen och hyresgästföreningen, bostadsbolagen och villaägarnas riksförbund. På grundnivå finns fjärrvärmelagen som bland annat reglerar vårt ansvar gentemot dig som kund.

Prislista från 2023-09-01

Ny Prislista från 2024-09-01

 

Allmänna avtalsvillkor för privat bruk

Allmänna avtalsvillkor för näringsverksamhet

Har du frågor?

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!