Styrelsen

Period: 2015-2018

Ledarmöter

Jan Bohlin
Ordförande

Hans-Olov Stöllman
Vice ordförande

Ulla Lundh

Ingvar Hedman

Karl Persson

Stig Löfgren
Lekmannarevisor


Ersättare

Nils-Göran Holmqvist
Lekmannarevisor

Stig Jansson

Wahlmy Sonesson

Tomas Pettersson

Anna-Karin Berglund

Lennart Johansson