Category Archives: Arkiv

Förändring av taxan från 1 september 2018

  Taxan för fjärrvärme ska enligt allmänna avtalsvillkor årligen regleras efter det värmeprisindex som gäller för fjärrvärme. Vi har de senaste sex åren haft möjlighet till oförändrad taxa, mycket tack vara låga priser på biobränslen, god tillgång på råvaror och relativt milda vintrar. Under hela perioden har övriga kostnader såsom till exempel lönekostnader ökat med […]

Read More