Dag: 13 april 2015

Hagfors Energi kommer från 13 april att få ny VD
Under våren har vi installerat ny utrustning för rökgaskondensering som kommer att effektivisera driften på Ängfallheden.