Vem flisar och varifrån kommer vårt bränsle?

Skogab flisning 4726

Bilden visar hur man kan ta tillvara skogens resurser på ett småskaligt sätt. Med en traktorhugg vid mindre skogsväg flisas spillveden direkt ner i en container som transporteras till värmeverket. Skog AB är den lokala maskinentreprenören. Tönnet Skog, Hälls Entreprenad och andra mindre företag levererar in skogsflis och stamvedsflis till oss motsvarnade ungefär 35 % av vårt årsbehov. Stora Enso Bioenergi står för merparten av groten, vilket utgör drygt 50% av vår bränslemix. Bark får vi från Prästbols såg och Vänerbränsles sågverk i Värmland. Vi har även avtal med Mellansskog och 4BioNRG. Avtalen för säsongen 2015-2016 är just tecknade. Flisen kommer normalt från ett upptagningsområde på mindre än 10 mils radie..

Kategorier: