Våra anläggningar

Hagfors värmeverk 5224

Hagfors värmenät

Flispanna 1
Byggnadsår: 1995
Effekt: 5,5 MW
Kompletterades med rökkondenseringsutrustning 2002
Effekt: 1,3 MW

Flispanna 2
Byggnadsår: 2002
Effekt: 4 MW
Kompletteras med en rökgaskondenseringsutrustning 2015
Effekt: 1 MW

Reservutrustning
Två oljepannor
Effekt: 5,5 och 3,8 MW

Cirka 8 kilometer kulvert

Vi har cirka 80 kunder i Hagfors som tillsammans har cirka 155 fjärrvärmecentraler (abonnemang).
Ett normalt år säljer vi 50 GWh (50 000 000 kWh), vilket motsvarar värmebehovet ett normalkallt år hos 2500 villor.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

På området vid Uddeholms AB står vår egna ackumulatortank från 2001 (den blå tanken i bild). Där finns även en olje-/gaspanna som används som spets till Hagfors värmenät under våra kalla perioder. Pannan installerades 2011 och har under februari 2015 konverterats till att bränna naturgas som köps in från Uddeholms AB.
Effekt: 9,5 MW


 

Ekshärads värmenät

Flispanna
Byggnadsår: 1999
Effekt: 2,5 MW
Kompletterades med rökkondenseringsutrustning 2010
Effekt: 0,5 MW

Reservutrustning
Två oljepannor
Effekt: 1,5 och 2,5 MW

Cirka 9 kilometer kulvert

Vi har cirka 250 kunder i Ekshärad som tillsammans har cirka 260 fjärrvärmecentraler (abonnemang). Ett normalt år säljer vi 12 GWh (12 000 000 kWh), vilket motsvarar värmebehovet ett normalkallt år hos 600 villor.