Hur går en fjärrvärmeanslutning till?

  1. Vårt arbete börjar med att vi tillsammans med dig som kund undersöker förutsättningarna
. Ligger fastigheten långt från vår befintliga fjärrvärmekulvert kan det vara svårt att ansluta nya enstaka kunder, då det är för kostsamt.
  2. Du får ett besked om en anslutning är möjlig och du får en offert-  en anslutningsavgift. Du får även besked om när det kan vara klart – normalt gräver vi inte på vintern!
  3. Nu är det dags för ditt beslut, och om du är villakund tar du även ställning till om du vill utnyttja ditt ROT-avdrag.
  4. Så snart du har skrivit på din beställning startar processen genom att en detaljerad inmätning görs var kulverten ska dras. Om kulverten måste gå över annan fastighet, hanteras behövliga tillstånd av oss. Det är alltid fjärrvärmebolaget som äger och underhåller alla ledningar i mark, även de som går över din tomt.
  5. Efter att tillstånden är klara kontaktar vi vår entreprenörer som ska ansluta fjärrvärmeledningen. Det är olika företag som gör olika delar av jobbet, och vi samordnar arbetet. Vi kontaktar dig för att samordna tidsplanen med dig.
  6. Kulvertläggning kan ta flera veckor. Fjärrvärmeledningen läggs på c:a 0,6 m djup
. Skarvar svetsas och muffas. Den nya ledningen anborras i befintlig kulvert. Vi kopplar på vattnet och kollar att allt är tätt innan rörgravarna läggs igen, det är därför det kan ta lite tid.
  7. Nu finns fjärrvärme fram till fastigheten och det är dags att göra installationen av din fjärrvärmecentral inomhus. Efter denna installation är det klart att börja använda fjärrvärmen.
  8. Nu kan lådan, över inkommande rör på husväggen monteras. Vi avslutar med att göra i ordning efter oss på tomten. 
Återställningen utomhus görs när årstiden och vädret tillåter.
  9. Tillsammans med entreprenören och vår projektledare, går vi sedan igenom en checklista och kontrollerar att du är nöjd med resultatet. Och så är installationen klar och kontrollerad!
  10. När allt är klart går vi igenom med dig hur din nya fjärrvärmecentral fungerar. Nu träder en tvåårig garantitid i kraft och vi fakturerar dig för själva anslutningen.