Etikett: Rökgaskondensering

Under våren har vi installerat ny utrustning för rökgaskondensering som kommer att effektivisera driften på Ängfallheden.