Etikett: FJärrvärme

Hagfors Energi AB samverkar med Trollhättan Energi AB kring säker leverans av värme.
Under våren har vi installerat ny utrustning för rökgaskondensering som kommer att effektivisera driften på Ängfallheden.