Ny styrelse och VD från 13 april

Hagfors Energi kommer från 13 april att få ny VD

På Hagfors Energis bolagsstämma måndag 13 april gick nuvarande VD Anna Sjörs i pension och vi välkomnade då bolagets nya VD Jonas Nilsson. Jonas kommer att arbeta parallellt med sin nuvarande tjänst som ekonomichef på Hagfors kommun och sitt nya uppdrag på energibolaget.

På stämman godkändes även Årsredovisningen för 2014 och en ny styrelse valdes;

Ledarmöter
Jan Bohlin
Ordförande

Hans-Olov Stöllman
Vice ordförande

Ulla Lundh

Ingvar Hedman

Karl Persson

Stig Löfgren
Lekmannarevisor

Ersättare
Nils-Göran Holmqvist
Lekmannarevisor

Stig Jansson

Wahlmy Sonesson

Tomas Pettersson

Anna-Karin Berglund

Lennart Johansson

Kategorier:

Etiketter: