• Vi gör din vardag varmare
  • Lär dig mer om våra anläggningar

Avstängning av varmvatten i Ekshärad 11/6

Vi kommer att stänga av varmvattnet, för boende norr om Torsbyvägen i Ekshärad, då vi ska utföra arbete på stamledningen som går längs Grinnemovägen. Delar av ledningen kommer att tömmas på vatten och om allt går som planerat ska arbetet vara klart under eftermiddagen. Om ni har några frågor, vänligen kontakta Christer Albinsson på 070-563 […]

Read More

Förändring av taxan från 1 september 2019

  Taxan för fjärrvärme ska enligt allmänna avtalsvillkor årligen regleras efter det värmeprisindex som gäller för fjärrvärme. Vi har under många år haft möjlighet till oförändrad taxa, mycket tack vara låga priser på biobränslen, god tillgång på råvaror och relativt milda vintrar. Under hela perioden har övriga kostnader som till exempel lönekostnader ökat med cirka […]

Read More