Förändring av taxan från 1 september 2021

Under flera år har våra kostnader ökat mer än vad intäkterna gjort varför vi behöver höja priset på fjärrvärme.

Från första september 2021 ökar priset med 1% på det rörliga fjärrvärmepriset samt 1% på effektavgiften (endast standardavtal).

För en villakund med en förbrukning på 20 000 kWh innebär höjningen en kostnadsökning med ca 150 kronor per år inklusive mervärdesskatt.

1% av det rörliga priset innebär en höjning med (samtliga priser inklusive mervärdesskatt om inte annat anges):

 

Villataxa: 0,74 öre/kWh. Nytt pris: 74,74 öre/kWh.

Standardtaxa Hagfors: 0,7 öre/kWh. Nytt pris: 69 öre/kWh.

Standardtaxa Ekshärad: 0,7 öre/kWh. Nytt pris: 70 öre/kWh.

Industritaxa: exklusive mervärdesskatt: 0,62 öre/kWh. Nytt pris: 62,62 öre/kWh (626,26 kr/MWh)

Standardavtal typ A: effekt-taxa: 4,90 kr/år och kW. Nytt pris: 498,80kr/år och kW.

Standardavtal typ B: effekt-taxa: 5,60 kr/år och kW. Nytt pris: 562,50 kr/år och kW.

 

Den fullständiga prislistan hittar du här

 

Taxan för fjärrvärme ska enligt allmänna villkor ses över högst en gång per år. I enlighet med de allmänna villkoren vill vi upplysa om att konsumenten har rätt att begära förhandling, ansöka om medling och att säga upp avtalet om ändringen inte accepteras.

 

Vänligen

Lars Nyborg, VD

About the Author: Cathrin Persson