Förändring av taxan från 1 september 2020

Under flera år har våra kostnader ökat mer än vad intäkterna gjort varför vi behöver höja priset på fjärrvärme.

Från första september 2020 ökar priset med 1% på det rörliga fjärrvärmepriset, 1% på effektavgiften (endast standardavtal) och den fasta avgiften ökar med 12,50 kronor per år (endast villaavtal). För en villakund med en förbrukning på 20 000 kWh innebär höjningen en kostnadsökning med ca 160 kronor per år inklusive mervärdesskatt.

Taxan för fjärrvärme ska enligt allmänna villkor ses över högst en gång per år. I enlighet med de allmänna villkoren vill vi upplysa om att konsumenten har rätt att begära förhandling, ansöka om medling och att säga upp avtalet om ändringen inte accepteras.

Den fullständiga prislistan hittar du under fliken Avtal och priser

 

 

About the Author: Cathrin Persson