Förändring av taxan från 1 september 2018

 

Taxan för fjärrvärme ska enligt allmänna avtalsvillkor årligen regleras efter det värmeprisindex som gäller för fjärrvärme. Vi har de senaste sex åren haft möjlighet till oförändrad taxa, mycket tack vara låga priser på biobränslen, god tillgång på råvaror och relativt milda vintrar. Under hela perioden har övriga kostnader såsom till exempel lönekostnader ökat med cirka 2-3% årligen. Nu ser vi även en ökning i bränslepris både vad gäller biobränslen men också avseende olja och naturgas.

 

De ovan nämnda prisökningarna innebär att vi behöver höja priset på fjärrvärme. Från första september 2018 ökar priset med 2% på det rörliga fjärrvärmepriset, 2% på effektavgiften (endast standardavtal) och den fastat avgiften ökar med 65 kronor per år exklusive mervärdesskatt (endast villaavtal). För en villakund med en förbrukning på 20 000 kWh innebär ökningen en kostnadsökning med ca 370 kronor per år inklusive mervärdesskatt.

Den fullständiga prislistan från 1 september 2018 hittar du här

About the Author: Cathrin Persson