Femte året med oförändrad fjärrvärmetaxa

Styrelsen för Hagfors Energi AB har beslutat att inte förändra fjärrvärmetaxan för
kommande period 2016-09-01-2017-08-31. Det betyder att berörda kunder erbjuds
samma taxa som de gjort de senaste fem åren.

– Det är ovanligt med en taxa som inte har höjts på så många år. Förutom stabila priser på insatsvaror och stabila pannor har vi kompetenta och engagerade medarbetare som bidrar till det goda resultatet varje dag, säger Jonas Nilsson vd på Hagfors Energi AB.

Hagfors Energi har ungefär 300 kunder inom Hagfors kommun, varav majoriteten finns i Hagfors och Ekshärads tätorter. Fjärrvärmekostnaderna för en normalvilla i Hagfors Kommun är bland de lägre i Värmland.

Att taxan åter igen inte behöver justeras beror på bland annat två faktorer; välfungerande pannor och stabila priser på insatsvaran. När pannorna fungerar bra behövs inga extrainsatser med dyr oljeeldning. Råvaran köps från lokala leverantörer och från skogar i trakten. I skogen flisas grenar, toppar, sly och röjningsvirke. Cirka 1400 lass av skogens insatsvaror går sedan till fjärrvärmeverken i Hagfors och Ekshärad. Det goda samarbetet med våra lokala entreprenörer gynnar både vår taxa och företagen, då samarbetet också skapar arbetstillfällen.

Nuvarande taxa ligger därmed kvar till sista augusti 2017.

Har du frågor? Då är du välkommen att kontakta
Jonas Nilsson
Vd Hagfors Energi AB
0563-188 31
jonas.nilsson@hagfors.se

About the Author: Hagfors Energi