Fjärde året med samma fjärrvärmetaxa

Styrelsen för Hagfors Energi AB har beslutat att behålla fjärrvärmetaxan från föregående period även under kommande period 2015-09-01-2016-08-31.

Det betyder att våra kunder erbjuds samma låga taxa för fjärde året i rad.

– Vi är stolta över att fortfarande kunna behålla den låga taxan. Vi tror att det är tack vare en kombination av att vi lyckas elda effektivt, som gör att kostnaderna hålls nere, och att vi har kompetent personal. Det finns mycket kunskap och engagemang hos vår driftpersonal, som i slutändan också är avgörande för resultatet, säger Jonas Nilsson, vd på Hagfors Energi AB.

En av anledningarna till att fjärrvärmetaxan kan hållas på samma låga nivå över tid är främst att råvaran, flis från skogen, inte har blivit dyrare. Vi köper bränslet från skogarna i trakten och i allt större utsträckning från lokala leverantörer. Förutom låga kostnader bidrar detta även till fler lokala jobb. En annan bidragande faktor till de stabila priserna är att pannorna fungerar bra. Det förekommer sällan några stora haverier som i sin tur kräver insatser av dyr eldning med olja.

Nuvarande taxa ligger nu kvar till 1 september 2016.

About the Author: Hagfors Energi